Välkommen till Mittuniversitetets inloggningstjänst

Ange användarnamn och lösenord
Av säkerhetsskäl bör du logga ut och stänga webbläsaren när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning