Nytt lösenord via email


För att vi ska kunna hjälpa Dig med ett nytt lösenord krävs att Du registrerat Din privata epostadress i Studentportalen. Vänligen ange Ditt personnummer, därefter skickas ett aktiveringsmail till din privata epostadress.


När Du erhållit aktiveringsmailet, klicka på aktiveringslänken som följer med. Logga därefter in på portal.miun.se och ange Ditt användarid och lösenord.Det kommer automatiskt upp att Du ska byta lösenord enligt vår lösenordspolicy. Ett tips på lösenord är tre stora bokstäver, tre små bokstäver och två siffror.


Den här tjänsten fungerar på Studentportalskonton som slutar på siffror, tex aabb0011.

Tjänsten fungerar inte för användare som har två eller fler Studentportalskonton.


Det nya lösenordet som Du erhåller via epost gäller i 30 minuter.


Personnummer
Email