Nytt lösenord via SMS


För att vi ska kunna hjälpa Dig med ett nytt lösenord krävs att Ditt mobilnummer finns registrerat i Studentportalen. Vänligen ange Ditt personnummer samt mobilnummer och det nya lösenordet kommer att skickas med SMS till Din mobiltelefon.


När Du erhållit det nya lösenordet, logga in på portal.miun.se och ange Ditt användarid och lösenord.Det kommer automatiskt upp att Du ska byta lösenord enligt vår lösenordspolicy. Ett tips på lösenord är tre stora bokstäver, tre små bokstäver och två siffror.


Den här tjänsten fungerar på Studentportalskonton som slutar på siffror, tex aabb0011.

Tjänsten fungerar inte för användare som har två eller fler Studentportalskonton.


Det nya lösenordet som Du erhåller via sms gäller i 30 minuter.


Personnummer
Mobilnummer